maanantai 19. syyskuuta 2011

Vinkkejä vertailujen tekemiseen

Somen lukiokurssin lopputyössä tehtävänä on vertailla itse valittuja aihepiiriin kuuluvia ilmiöitä, tuttua ja oudompaa. Tässä muutamia vihjeitä siihen, miten vertailun voi toteuttaa:

  • Kuvaile ensin lyhyesti vertailtavat asiat. Etsi kuvailusta teemoja ja ominaisuuksia, jotka kuuluvat molempiin kohteisiin. Tee lista teemoista ja ominaisuuksista ja laadi taulukko, jossa toisessa suunnassa ovat nämä ominaisuudet ja toisessa suunnassa vertailtavat kohteet. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa teemana voi olla toimijat ja vertailuna se, ketkä toimivat vertailtavassa kohteessa. Näitä toijoita voi tarkastella vielä esimerkiksi ikäluokkien mukaan (lapset, nuoret, aikuiset) tai statuksen mukaan (opiskelijat, työssäkäyvät, harrastajat).
  • Pohdi vertailussa sitä, mihin asiayhteyteen vertailtavat asiat kuuluvat? 
  • Koeta hahmottaa mittakaavaa: onko asia laajemmin vaikuttava vai pienen käyttäjäjoukon tuntema. Jos löydät tilastotietoja, niistä on apua mittakaavan hahmottamiseen.
  • Käsitekartan tekeminen vertailukohteista voi auttaa vertailun tekemisessä.
  • Ajallinen vertailu: mihin aikakaudelle asiat sijoittuvat, kumpi on vanhempi, kumpi nuorempi.
  • Yhteiset piirteet? 
  • Erottavat ominaisuudet?  

Vinkkinä myös oppikirjan hyödyntäminen: Äidinkielen Käsikirjasta löytyy merkityssuhdekaavio, josta on apua. Kiinnitä huomiota mm. seuraaviin: lähikäsitteet, aikasuhteet, ongelmat, ratkaisut jne.

Tuleeko sinulle mieleen muita vinkkejä vertailun tekemiseen?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti